Sam thlairemte, vung cuanh awkah
Thlapa vaang tang, kei kan hngah zawn
Tlingkhan cung khin, thei ve hnga maw
Ka bih zuun nih, ti kaa nawl tawn.

Liam cia caan hna, nehbung khirh zawn
Mitthlam an cuang, kan phai bia hna
Kaa nawl har ee, nehbuar an kai
Ruabang tuai ṭhan awk nih ṭha ti hnga maw?

Cung Zingnu sin, ka tiam aan thlum
Nang sin phuan ding, ka timi hna
Tu zaan ngai hi, romei zaam bang
Phuan manh hlan ah, ṭian dih an zal.

Tu zaan cu ee, zaan dang lo bang
Na muithlam nih, det mui leng lo
Hngak ko rih ning, ka vun ti ah
Deirial fingrei, a hung cat ai.