Ti nih a reoh takmi tiva ah,

Nga pakhat ka si lio caan
A sungbik  dawtnak tihna luangin,
Na dilmi dawtnak tili ah,
Ti ngaleng bang lencim umlo,
Chun zaan tiangin….
Thing ngaidem tangah tlaici pakhat,
A nun khawh lo bang
A sungbik dawtnak ni ceu tlang in,
Kei nunnak caah tiin ,
Khua caan vialte sin ,
Nunnak  ni ceu na pek…………

Khuasik bang, kih tuk caan,
T`hal ni bang,Lumnak petu 
Na dawtnak ~hal ni bang ,
Linh tuk caan,Zilthli bang ,
Daihnak petu, Na dawtnak
Furpi bang , Sur tuk caan,
Rundai bang , Dornak petu,
Na dawtnak…………….
Khuasik, ~hal le Fur tin khua caan i thleng hmanhseh,
Anmah le caan hoi cio in,
Na dawtnak in na ka tomzual,
Tlang bang sangin hor bang thuk,
 KEI CA NA DAWTNAK…………..